Vivekananda inspirational words. Swami Vivekananda Inspirational Quotes Golden Words 2019-02-03

Vivekananda inspirational words Rating: 4,4/10 249 reviews

19 quotes of Swami Vivekananda every Indian must know by heart

vivekananda inspirational words

Society has to pay homage to Truth or die. నిర్ణయం తీసుకోవడానికి అనుభవం, ఙానం,వ్యక్తపరిచే సామర్ధ్యం అవసరం. జాలి దయాగుణం ధాతృత్వం, సహాయ సహకార భావం సహన శీలం, కరుణ కార్పణ్యం, సంస్కారం భాష భావం స్నేహం, ఆలోచనా గుణం వివేకం, ఆదర్శాలూ ఆశయాలూ, పరిసర జ్ఞానం పరిశీలనా గుణం, ప్రేమ అభిమానం, నీతి నియమాలు ఇవన్నీ ఈ తత్వంలొనివే మనకి దేవుడు రెండు చేతులు ఎందుకు ఎచ్చాడంటే ఒకటి మనకోసం మరొకటి పక్కవాడి కోసం. Do not believe that you are weak; do ot believe that you are half-crazy lunatics, as most of us do nowadays. దేనికోసమైనా తపనపడుతూ పిచ్చివాడై పోయేవాడికి అది తప్పకుండా దొరుకుతుంది.

Next

19 quotes of Swami Vivekananda every Indian must know by heart

vivekananda inspirational words

ఏ పనైనా మూడు గంటలు ముందైనా పూర్తి చేయొచ్చుగాని, ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకూడదు. Swami Vivekananda Inspirational Quotes Golden Words. ఈ పనులన్నీ మీరేక్షణమైతే చేస్తారో అప్పుడు మీరు బ్రాహ్మణులతో సమానమవుతారు. But the real you is already perfect, already strong. He was born as Narendranath and became the most cherished disciple of Swami Ramakrishna Paramahansa.

Next

Best Tamil Swami Vivekananda Inspirational Words

vivekananda inspirational words

There is nothing to obstruct you. స్నేహబంధాన్ని మెలమెల్లగానే బలపడనివ్వు… ఆ తర్వాత మాత్రం దానిని మరింత బలీయంగా… సుదృఢంగా కొనసాగించాలి — సోక్రటీస్. పనికీ విశ్రాంతికీ మధ్య సరైన సమతౌల్యం ఉండాలి. If you every felt you wanted to do that, you have felt God. Do whatever you can, build your hope on none. . Attachment comes only where we expect a return.

Next

Swami Vivekananda Quotes In Tamil For Youth 2019

vivekananda inspirational words

ఏదైనా కార్యం ప్రారంభించే ముందు ఎందుకు చేస్తున్నాను? మనకెప్పుడూ తగినంత కాలం ఉండనే ఉంటుంది. If there is sin, this is the only sin? Swami Vivekananda 1863—1902, born Narendra Nath Datta, is one of most admired spiritual leaders of India. ఏమి జరిగిందో అది బాగా జరిగింది, ఏమి జరుగుతుందో అది బాగా జరుగుతోంది, ఏమి జరగబోతుందో అది కూడ బాగా జరుగుతది అనే ఈ జ్ఞానాన్ని మనసులో నిలుపుకున్న మనిషి కష్టాల కడలిలో చిక్కుకున్నా, దుఖ్ఖమనే పెను తుఫాను చుట్టు ముట్టినా, ఆఖరికీ మరణానికి చేరువ కాబోతున్నా గుండె నిబ్బరంతో నిలుస్తాడు. If you consider yourself weak, then you will become weak and if you consider yourself strong, you will become strong. None else has the blame, none has the praise. No knowledge comes from outside: it is all inside.

Next

Swami Vivekananda Inspirational Quotes Golden Words

vivekananda inspirational words

కొన్ని సమయాల్లో నష్టపోవడమే గొప్ప లాభం- హెర్బర్ట్ మామూలు మనుషులు సమయాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలో ఆలోచిస్తుంటారు. అందుకే నే చెబుతున్నా, నా దేశవాసులారా! This is the way to success, that is way great spiritual giants are produced. This is the way to success, that is way great spiritual giants are produced Latha Iyer. Renounce the craving, the object will follow you by itself. అనంత శక్తి, అపారమైన ఉత్సాహం, అమేయ సాహసం, అఖండ సహనం.

Next

Swami Vivekananda Thoughts, Vivekananda Quotes in Hindi & English

vivekananda inspirational words

To say that you are weak, or others are weak. If you are, you will be perfect without reading a single religious book, without going into a single church or temple. కానీ మనం, ఎవరో వచ్చి వాటిని పరిష్కరిస్తారని అనుకొంటామంతే. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites, who came to Southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea, and just leave every other idea alone.

Next

50 Famous Swami Vivekananda Quotes About Success And Spirituality

vivekananda inspirational words

Ever since he was young he was inclined towards spirituality. Sir, Swami Vivekananda Inspirational Motivational Quotes and Golden Words. మనది కాదు అనుకునేది ఏది మనది కాదు. స్త్రీలపట్ల మనకు గల గౌరవం సాటిలేనిది. Swami Vivekananda Quotations In Telugu Language మనలో ఉన్న పెద్ద లోపమేమిటంటే ముగ్గురం కలిసి పొందికగా ఐదునిమిషాలు పని చేయలేం.

Next

35 Inspirational Swami Vivekananda Quotes On Success

vivekananda inspirational words

My mission is to inspire millions of people to become entrepreneurs by awakening their minds to their greatness that resides within them. अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो. ఎంత ఉన్నా ఇంకా ఏదో కావాలనే కోరిక ఉంటుంది. The greatest religion is to be true to your own nature. సముద్రంలోని కొన్ని చుక్కల్లో కాలుష్యం చేరినంత మాత్రాన సముద్రమంతా కలుషితం కాదు.

Next

3 Inspiring Incidents of Swami Vivekananda's Life In Hindi

vivekananda inspirational words

Do not go about throwing mud at other; for all the faults you suffer from, you are the sole and only cause. These attitudes will make the mind peaceful. But the intelligent ones are those who can convert every work into one that suits their taste. It was in his own mind; the time came and he found it out. ప్రాపంచిక విషయాలలో కొట్టుకునే పురుగుల్లా చావడంకంటే, సత్యాన్ని భోదిస్తూ, భాద్యతను నెరవేరుస్తూ మరణించడం చాలా, చాలా మేలు. చెడ్డవారంటూ విడిగా ఉంటే వారిని విడదీసి హతమార్చవచ్చు. It is a spiritual organisation with the aim of serving the public at large.

Next

35 Inspirational Swami Vivekananda Quotes On Success

vivekananda inspirational words

He established the Ramakrishna Mission after the passing away of his Guru. మనలను తప్పులు పట్టేవారే మనకు గురువులు. Please keep sharing such beautiful and inspiring articles to your lovings and also take a look at our other related articles shown below. Like the monkeys, the hardships of life fall back when we cease to flee before them. ఈ ప్రపంచ పర్వదినానికి మీరు ఆహ్వానితులు. పుణ్యాత్ములు దు:ఖాన్ని సుఖంగా, నిందల్ని పొగడ్తలుగా పరివర్తన చేస్తారు ఎవరైతే సమయాన్ని సఫలం చేసుకొంటారో వారే విజయులై అన్నిట్లోనూ మొదటి స్థానంలో ఉంటారు ఒకరికి మేలు చేసే పని ఏదైనా గొప్పదే. తాత్కాలికమైన ఆనందం కోసం కాకుండా శాశ్వతమైనా ఆనందం కోసం విస్తృతమైన ఆలోచనలు చేయాలి.

Next